Dokumenty do Projektu pn.: Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów 
 i Zawichost

Gmina Łoniów przedstawia zaktualizowane dokumenty w związku z realizacją Projektu pn.: “Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów 
 i Zawichost”.

 

 

 

 

Do otwarcia dokumentów wymagany jest program Acrobat Reader -> Program do pobrania tutaj

 

Podpisanie umów z mieszkańcami gminy w zakresie realizacji projektu pn. „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Łoniów i Zawichost” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 3 Efektywna i zielona energia Działanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych – PROJEKTY PARASOLOWE, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, nastąpi w dniach 27.05.2019 do 31.05.2019 r. w Urzędzie Gminy, Łoniów 56  w godz. 8:00 do 15:00.  oraz dodatkowo w czwartek 30.05.2019 r. w godzinach 8.00. do 18.00.

Osoby zakwalifikowane do projektu proszone są o zgłoszenie się w celu podpisania umowy z danymi określonymi w projekcie umowy.

 

Mieszkańcy sołectw:

Królewice, Bazów, Gieraszowice, Wólka Gieraszowska, Wojcieszyce, Jeziory, Ruszcza Kolonia, Ruszcza Płaszczyzna, Skwirzowa, Sulisławice, Suliszów, Trzebiesławice, Wnorów,  Skrzypaczowice, Łoniów, proszeni są o zgłoszenie się w celu podpisania umowy do pokoju  nr 26.

 

Mieszkańcy sołectw:

Zawidza, Łoniów Kolonia, Krowia Góra, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe, Otoka, Bogoria, Gągolin, Łążek, Piaseczno, Chodków Nowy, Chodków Stary, Kępa Nagnajewska, Przewłoka, proszeni są o zgłaszanie się w celu podpisania umowy do pokoju nr 20.

 

 

 

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast