Diagnoza potrzeb społecznych w powiecie sandomierskim

Diagnoza społeczna – jest to dokument, w którym opisuje się określone sytuacje, zdarzenia i społeczne uwarunkowania danej społeczności.

Opracowanie diagnozy społecznej jest niezbędnym elementem poprawnie zaplanowanego procesu wprowadzania zmian: zarówno, jeśli planowane są całkowicie nowe rozwiązania, jak i gdy konieczność dokonania konkretnych zmian wynika z uciążliwości obecnych warunków. Diagnoza społeczna to badania, które odpowiadają na pytania: „jak jest” (w społeczeństwie, instytucji, rodzinie). Są one podejmowane z przesłanek społecznych, zwykle w odpowiedzi na sytuację problemową w życiu społecznym i mają cele praktyczne. Diagnoza potrzeb społecznych ma stanowić pomocne narzędzie  w planowaniu działań mających na celu poprawę poziomu życia mieszkańców gmin i powiatu. Ostatecznym celem diagnozy jest sprawnie funkcjonujący system realizacji usług społecznych dostępnych dla obywateli, realizowanych przy wykorzystaniu lokalnych zasobów społecznych.

 

DIAGNOZA POTRZEB SPOŁECZNYCH
Wielkość czcionki
Kontrast