Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę za okres od 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r.

 

 

L.p.

 

Taryfowa grupa odbiorców

 

wyszczególnienie

Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
 

 

 

1

 

 

 

Grupa 1

Gospodarstwa domowe

 

 

Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody

 

3,10

 

3,20

 

3,30

Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy –

1 miesiąc

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

 

 

2

 

 

Grupa 2

Pozostali odbiorcy

 

Cena w zł za 1 m³ dostarczonej wody

 

3,50

 

3,60

 

3,70

Opłata stała abonamentowa zł/odb/okres rozliczeniowy  –

1 miesiąc

 

2,00

 

2,00

 

2,00

 

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast