Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków

L.p. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie Obowiązująca cena Cena/stawka netto w okresie od 1 do 12 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 13 do 24 miesiąca Cena/stawka netto w okresie od 25 do 36 miesiąca
1 Grupa 1

Ścieki spad grawitacyjny

Cena w zł za 1 m³ odebranych ścieków 4,40 4,70 4,80 4,90
2 Grupa 2

Ścieki przydomowe pompy

Cena w zł za 1 m³ odebranych ścieków 4,30 4,60 4,70 4,80

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8 % VAT

 

 Decyzja – ZOBACZ

 

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast