Akademia Wspomagania Liderów Oświaty

Informujemy pracowników placówek oświatowych o projekcie „Akademia Wspomagania Liderów Oświaty”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz doradców metodycznych i  trenerów świadczącymi usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty.

W ramach realizacji projektu każdy uczestnik przystąpi do 9-dniowego, 70-godzinnego, wyjazdowego cyklu szkoleniowego oraz 20 godzin e-learningu. Dzięki ich realizacji pracownicy placówek oświatowych podniosą swoją wiedzę oraz praktyczne umiejętności w zakresie kompleksowego wspomagania pracy szkoły/przedszkola w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji, w konsekwencji miejsca ich pracy zostaną objęte profesjonalnym i kompleksowym procesem wspomagania.

Dla osiągnięcia powyższych celów szkolenia prowadzone będą w formie warsztatów przez kompetentnych, praktycznych i doświadczonych trenerów w niedużych, maksymalnie 16-osobowych grupach.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.  Poniżej przedstawiamy terminy najbliższych szkoleń:

 

Lp. Termin Miasto Temat
1 01-09.08.2018 r. Kołobrzeg kompetencje w zakresie wykorzystania TIK
2 01-09.08.2018 r. Kołobrzeg kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
3 11-19.08.2018 r. Kołobrzeg kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
4 11-19.08.2018 r. Kołobrzeg kompetencje matematyczno-przyrodnicze
5 07-15.09.2018 r. Krynica Zdrój kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
6 07-15.09.2018 r. Krynica Zdrój kompetencje matematyczno-przyrodnicze
7 01-09.08.2018 r. Rzeszów kompetencje matematyczno-przyrodnicze
8 21-29.07.2018 r. Gdańsk kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
9 21-29.07.2018 r. Gdańsk kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
10 04-12.08.2018 r. Giżycko nauczanie poprzez eksperymentowanie i doświadczenia
11 04-12.08.2018 r. Giżycko kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym
12 18-26.08.2018 r. Busko-Zdrój kompetencje w zakresie języków obcych
13 18-26.08.2018 r. Busko-Zdrój kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
14 20-28.08.2018 r. Kazimierz Dolny kształtowanie postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
15 20-28.08.2018 r. Kazimierz Dolny kompetencje w zakresie języków obcych
16 20-28.08.2018 r. Busko-Zdrój kształtowanie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji oraz elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej projektu: https://akademiawspomagania.pl/letnia-szkola-terminy-zjazdow/

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie. Wszelkie pytania prosimy kierować do Biura Projektu, które udzieli informacji pod nr: 22 208 21 13.

 

MDDP Akademia Biznesu

Wielkość czcionki
Kontrast