Wyniki otwartego konkursu ofert

                                                                                                              Łoniów, dnia 17.03.2020r.

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

 

                   Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji  zadania publicznego w zakresie ,,Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Łoniów na 2020 rok”.

Zadanie pn. ,,Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz ich udział w zawodach i rozgrywkach sportowych”.

Do dnia 11.03.2020 roku wpłynęły dwie oferty.

Oferta Nr 1 Gminnego Klubu Sportowego ,,ŚWINIARY”
Oferta Nr 2 Gminnego Klubu Sportowego ,,AGRICOLA” w Łoniowie

 

Wysokość przyznanych środków publicznych:
Gminny Klub Sportowy ,,ŚWINIARY” w kwocie 40 000,00 złotych,
Gminny Klub Sportowy ,,AGRICOLA” w Łoniowie w kwocie 50 000,00 złotych

 

20200317_122259

 

Wielkość czcionki
Kontrast