Zapisy na internet światłowodowy!

Gmina Łoniów informuje mieszkańców, że trwają zapisy osób zainteresowanych przyłączeniem się do budowy nowoczesnej sieci superszybkiego światłowodowego Internetu.

Łącza internetowe działające w tej technologii charakteryzują się wysokimi prędkościami oraz niezwykłą stabilnością i odpornością na warunki atmosferyczne. 

Wstępną deklarację można złożyć pod numerem tel.: 158669103 w.29

 

 

Realizacja projektu budowy sieci dostępowych w ramach POPC.

W ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” wspierane są działania umożliwiające jak najszerszy dostęp do sieci szerokopasmowych przy jak najwyższych parametrach technicznych na obszarach, gdzie stwierdzono niedoskonałość rynku lub istotne nierówności w zakresie dostępu do sieci Nowej Generacji. Tworzona infrastruktura musi umożliwić osiągnięcie parametrów transmisyjnych na poziomie  min. 30 Mb/s. Jednocześnie promowane są rozwiązania umożliwiające w przyszłości dalsze podnoszenie parametrów, przy relatywnie niskim poziomie dodatkowych nakładów tak by infrastruktura umożliwiała osiągnięcie parametrów min. 100 Mb/s. Jest to prawdopodobnie ostatnie takie działanie w ramach funduszy Unii Europejskiej umożliwiające dofinansowanie budowy sieci na terenach nieopłacalnych inwestycyjnie.

Projekty w ramach POPC realizują podmioty komercyjne zgodnie z warunkami określonymi przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Jednym z tych warunków jest objęcie zasięgiem sieci światłowodowej określonej liczby punktów adresowych wybranych z listy przygotowanej przez UKE. Operator chce budować sieci tam gdzie warunki inwestycyjne są lepsze i tam gdzie jest popyt na usługi. Stąd prośba do Państwa o wstępne zadeklarowanie chęci korzystania z szerokopasmowego, światłowodowego internetu przez podanie jedynie adresu lokalizacji. Deklaracja ta nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami jednak może przyczynić się do przesunięcia środków inwestycyjnych Operatora na teren Państwa Sołectwa. Środki nie wystarczą bowiem na pokrycie zasięgiem sieci wszystkich lokalizacji. Tam gdzie zainteresowania nie będzie Operator może zrezygnować z prowadzenia inwestycji.

Przewidywane koszty

W ramach działania nie są dofinansowane koszty budowy przyłączy telekomunikacyjnych – tj. odcinków sieci od granicy działki klienta końcowego do budynku mieszkalnego. Koszt przyłącza w części może być poniesiony przez Operatora (np. 50%), w części przez Klienta końcowego jako opłata jednorazowa. Jest to temat do negocjacji. Można tu znaleźć także inne rozwiązania, np. niektórzy Operatorzy pokrywają koszty kabla i modemu natomiast po stronie klienta jest wykonanie robót ziemnych na terenie własnej działki (wykopanie rowka szer. około 30 cm. i głębokości ok. 0,5m – 0,8m.od granicy działki do budynku) – czyli zamiast płacić, klient wykonuje część prac. Koszt przyłącza waha się średnio w granicach od 600zł do 1200zł w zależności od odległości granicy działki od budynku. Oczywiście przy dużych odległościach budynku od granicy działki (>20 – 30m.) koszt ten może być większy. Najlepiej jest wykonać przyłącze w trakcie budowy sieci przez Operatora.

Po wybudowaniu sieci operator musi ją udostępnić na równych zasadach innym operatorom dostępowym. Usługi na niej będą mogły świadczyć zatem takie firmy jak Orange, UPC, Netia itp., jak też lokalni operatorzy dostępowi. W związku z tym  cena za usługę dla klienta końcowego nie będzie odbiegać od cen aktualnie obowiązujących na rynku.

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Wielkość czcionki
Kontrast