Wypełnianie wniosków o Płatności Bezpośrednie i Rolnośrodowiskowe

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach

POWIATOWY ZESPÓŁ DORADCZY w SANDOMIERZU

 informuje, że

w URZĘDZIE GMINY w  ŁONIOWIE

(Sala Ślubów)

w dn. 9-11  maja 2017 r.

w dniach dyżuru, tj. wtorek, środa, czwartek

 w godz. 800 do 1400

PRACOWNICY ŚODR PEŁNIĄCY DYŻURY BĘDĄ ŚWIADCZYĆ USŁUGI

Z ZAKRESU WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

 

Wypełnianie wniosków o Płatności Bezpośrednie

i Rolnośrodowiskowe jest płatne wg  obowiązującego cennika usług ŚODR