Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja

Projekt,, Twoja szansa na przedsiębiorczość IV edycja” polega na kompleksowym wsparciu 100 osób należących do Grupy Docelowej , które doprowadzi do założenia przez nich 72  mikroprzedsiębiorstw
i ich dalszego funkcjonowania ( minimum przez 12 m-cy).

 Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej: RPSW.10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie: RPSW.10.04.00 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie RPSW.10.04.01 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – OSI (projekty konkursowe)

Projekt jest realizowany przez Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą Sp. z o. o.
w partnerstwie z:

Powiatowym Urzędem Pracy w Skarżysku-Kamiennej z siedzibą w 26-110 Skarżysko-Kamienna ul. 1 Maja 105

Wielkość czcionki
Kontrast