To my tworzymy klimat

Kampania edukacyjna  WFOŚiGW w Kielcach dotycząca gospodarki niskoemisyjnej, czyli zagadnień związanych m.in. z:

– powstawaniem i skutkami smogu,

– odnawialnymi źródłami energii.