Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku

Wójt Gminy Łoniów  ogłasza przystąpienie do XIX edycji konkursu pod nazwą „PIĘKNA I BEZPIECZNA ZAGRODA – PRZYJAZNA ŚRODOWISKU” organizowanego przez Świętokrzyską Izbę Rolniczą Wspólnie z Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach, Samorządami Powiatowymi i Samorządami Gminnymi.

UCZESTNIKAMI KONKURSU MOGĄ BYĆ WŁAŚCICIELE GOSPODARSTW ROLNYCH Z TERENU NASZEJ GMINY PROWADZĄCY PRODUKCJĘ ROLNICZĄ. WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE JEST ZGŁOSZENIE (DEKLARACJA) UCZESTNICTWA DO SOŁTYSA LUB DO URZĘDU GMINY, POKÓJ Nr 26 BĄDŹ PRACOWNIKA TERENOWEGO WODR.

W TERMINIE DO 09 CZERWCA 2017 r.

KONKURS ODBYWA SIĘ W TRZECH ETAPACH:
I ETAP – ELIMINACJE GMINNE,
II ETAP – ELIMINACJE POWIATOWE,
III ETAP – ELIMINACJE WOJEWÓDZKIE

W konkursie nie mogą brać udziału finaliści eliminacji na szczeblu wojewódzkim przez okres 3 kolejnych lat, a zwycięzca finału konkursu nie może uczestniczyć w następnych edycjach konkursu.

DODATKOWYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI KONKURSU UDZIELA PRACOWNIK TUTEJSZEGO URZĘDU MARTYNA PAWŁOWSKA, TEL. (15) 866 91 03 wew. 26

 

Deklaracja zgłoszenia do konkursu „Piękna i Bezpieczna Zagroda – Przyjazna Środowisku – POBIERZ