OGŁOSZENIE wyników otwartego naboru partnerów

Łoniów, dnia 20.04.2017 r.

 

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Naboru Partnerów

 

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego naboru na partnerów do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2010 dla EFS Oś.8- Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo. Poddziałanie 8,3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych.
Do dnia 19.04.2017 roku wpłynęła jedna oferta:

  • Oferta: AKME Consulting Krzysztof Pikor

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

ZOBACZ