OGŁOSZENIE wyników otwartego konkursu ofert

Łoniów, dnia 12.05.2017r.

OGŁOSZENIE
Wyników Otwartego Konkursu Ofert

Wójt Gminy Łoniów ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Gminy Łoniów w 2017 roku w ramach regrantingu.
Zadanie pn. ,,ZaDziałaj Lokalnie w Gminie Łoniów”
Do dnia 04.05.2017 roku wpłynęła jedna oferta.
• Oferta: Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu

Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 000,00 zł

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 

ZOBACZ OGŁOSZENIE