Książka telefoniczna

telephone-icon-grey

URZĄD GMINY ŁONIÓW
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18

Lp. Nazwa referatu Numer wewnętrzny
1
Sekretarz Gminy 24
2 Rada Gminy
30
3
Skarbnik Gminy 21
4
Radca Prawny 30
5 Stanowisko ds. zamówień publicznych, budownictwa drogowego wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu 16
6 Stanowisko ds. Unii Europejskiej pozyskiwania funduszy strukturalnych, gospodarki nieruchomościami i gospodarki mieszkaniowej, 16
7 Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej 17
8 Stanowisko ds. inwestycji i gospodarki komunalnej 18
9 Stanowisko ds. księgowości podatkowej 19
10 Stanowisko ds. księgowości budżetowej 20
11 Stanowisko ds. kancelaryjno – technicznych i działalności gospodarczej wykonujący równocześnie funkcję kierownika referatu 25
12 Stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych 25
13 Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego 26
14 Stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa, lecznictwa (zdrowia) i ochrony środowiska 26
15 Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i organów Rady, promocji gminy, sportu 29
16 Informatyk 29
                                    URZĄD STANU CYWILNEGO
tel.: 15 866 91 03
fax.: 15 866 90 18
17 Zastępca Kierownika USC 11
18 Stanowisko ds. ewidencji ludności, powszechnego obowiązku obrony i dowodów osobistych 12
19 Stanowisko ds.obrony cywilnej, spraw obronnych, zarządzania kryzysowego, bezpieczeństwa publicznego, ppoż., gospodarki wodnej, kultury 12
                              OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel.: 15 866 91 25
fax.: 15 866 91 25

20 Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 27
21
Główny Księgowy OPS
28
22 Pracownicy Socjalni 13
23
Pracownicy Socjalni
14
24 Pracownicy ds. świadczeń rodzinnych i opiekuńczych oraz funduszu
alimentacyjnego
15
Wielkość czcionki
Kontrast