INFORMACJA

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Łoniów informuje, iż projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Łoniów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 poddany zostanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 zgodnie z Zarządzeniem Nr RG.0151.204.2017 Wójta Gminy Łoniów z dnia 5.10.2017 r.
Projekt konsultowany będzie w okresie od 9.10.2017 r. – do 23.10. 2017 r.
Uwagi i opinie co do sprawy poddanej konsultacji można przesłać drogą pocztową, złożyć na piśmie bezpośrednio w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Łoniowie, lub przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie 14 dni od momentu zamieszczenia projektu w BIP (e-mail:  loniow@loniow.pl).

 

/-/ Wójt Gminy Łoniów – Szymon Kołacz

 PROJEKT UCHWAŁY – ZOBACZ

Wielkość czcionki
Kontrast