Informacja w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków HPAI

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sandomierzu informuje, że z dniem 6 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 722)

Przedmiotowe rozporządzenie uchyla rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. poz. 2091), które nakłada m.in. nakaz odosobnieni drobiu lub innych ptaków w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych lub innych miejscach, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanym w innych gospodarstwach oraz ograniczających ich kontakt z ptakami dzikimi.