Informacja dotycząca składania wniosków

Komunikat Pani Małgorzaty Erlich-Smurzyńskiej Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego w Kielcach z prośbą o umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Państwa instytucji oraz w miarę możliwości przekazanie i rozpropagowanie tej informacji wśród sołtysów, radnych i rolników z terenu Państwa gminy.